Posts

Toyota triển khai chương trình giáo dục ý thức an toàn giao thông năm học 2017 – 2018 cho hàng trăm em nhỏ

Sáng ngày 31/3/2018, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh triển khai ngày hội mang tên “Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn dành cho học sinh tiểu học cấp Quốc gia năm 2017 – 2018”. Hàng trăm em nhỏ đã tham gia hăng hái các hoạt động liên quan đến ngày hội lớn này. Nếu bạn quan tâm về thông tin này, thì hôm nay hãy cùng với tuvantoyota.com tìm hiểu thêm thông tin ngay dưới đây!

Read more